1. Zacznijmy od nazewnictwa samego wirusa

KORONAWIRUS – to nazwa rodziny wirusów, których otoczka pod mikroskopem przypomina koronę. 

SARS-CoV-2 – jest faktycznym wirusem, zawdzięcza swoją nazwę genetycznemu podobieństwu do oryginalnego wirusa SARS (2003r.). „SARS-CoV-2” jest skrótem od z ang. „ciężki ostry zespół oddechowy koronawirus 2”.

COVID-19 jest chorobą wywoływaną przez SARS-CoV-2.

Wydaje się, że istnieją dwa typy wirusa SARS-CoV-2. Jeden bardziej agresywny (70% przypadków) i mniej agresywny (30% przypadków). Chociaż bardziej agresywny typ jest nadal powszechny. Wydaje się, że jego rozpowszechnienie zmniejszyło się (prawdopodobnie w wyniku interwencji człowieka) od wczesnych stadiów wybuchu w Wuhan. 

2. COVID-19

Istnieje siedem koronawirusów, które mogą powodować ludzkie choroby, przy czym trzy najcięższe z tych chorób to SARS, MERS i COVID-19. 

COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Jest to alarmujące, z uwagi na fakt wyższego wskaźnika śmiertelności niż grypa i kolejnego faktu, że okres inkubacji jest dość długi (co częściowo wyjaśnia, dlaczego wirus rozprzestrzenia się szerzej i szybciej niż poprzednie koronawirusy. Ludzie, którzy już zostali zarażeni, mogą wyglądać bezobjawowo i postrzegać siebie jako zdrowych, a więc nie zachowywać żadnych środków ostrożności, aby nie rozprzestrzeniać wirusa). Zauważyć należy także, że np. MERS przenosi się tylko drogą zwierze – człowiek, a nie jak w przypadku SARS człowiek – człowiek.

Pozostałe cztery koronawirusy (zwane: HCoV 229E, NL63, OC43 i HKU1) od dawna są szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Powodują u dorosłych 10–30% wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych.

Należy pamiętać, że wskaźniki śmiertelności w przypadku zarówno COVID-19, jak i grypy sezonowej różnią się w zależności od lokalizacji. 

3. Okres inkubacji

Okres inkubacji wirusa to 2–14 dni, a mediana wynosi 5–6 dni. Jedno studium przypadku sugeruje, że okres inkubacji wirusa może wydłużyć się do 24 dni. Co z kolei prowadzi do nieświadomego rozpowszechniania wirusa.

Dlatego należy stosować zasady higieny (częste, dokładne mycie rąk i inne nawyki ograniczające transmisję). Jeść różnorodnie z odpowiednimi makro i mikro składnikami. Odradzamy deficyt kaloryczny w czasie epidemii, ponieważ obciąża on wtedy organizm i bardziej podatny na infekcje. Ponadto ważna jest aktywność fizyczna oraz odpowiednio długi sen (sprawdź 4 zasady przy SARS-CoV-2).

4. Obciążenie wirusem (miano wirusa)

Wirusa u chorego stwierdza się pobierając wymaz z gardła, krew i plwocine. I badając go dwóch różnych laboratoriach, dopiero przy podwójnie potwierdzonej próbie jest stwierdzone zakażenie.

W przypadku COVID-19 miano wirusa wydaje się osiągać maksimum 5–6 dni po wystąpieniu objawów, ale nawet osoby bez objawów mogą mieć znaczące miano wirusa, co sugeruje, że wirus może zostać rozprzestrzeniony przez osobę, zanim ta osoba stanie się objawowa. Średnie miano wirusa w ciężkich przypadkach było około 60 razy wyższe niż w łagodnych przypadkach, co sugeruje, że wyższe miano wirusa może być związane z ciężkimi wynikami klinicznymi.

Kategorie: News