Dlatego, że temat chloru jest nam bliski, postanowiliśmy przedstawić Wam informacje od WHO odnośnie stosowania chloru w walce z koronawirusem. W związku z tym oraz z uwagi na szerzenie się fake newsów na całym świecie – zamierzamy zrobić serię krótkich wpisów, które zawierają fakty i zalecenia od WHO. Organizacja ta od samego początku nadzoruje, analizuje i udziela wskazówek wszystkim krajom i ich rządom na świecie. 

Czy rozpylanie alkoholu lub chloru na całe ciało może nam pomóc?

Źródło: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

PS: Pamiętajcie – myjcie ręce mydłem!